Aktuellt 

  


 • Träning Kurser
 • Hösten 2021 SVERIGE
 • 20-22 Augusti
 • 17-19 September
 • 15-17 Oktober
 • 13-15 November
 • 10-12 December        

    Hur jag jobbar    Största delen av min träning är privattimmar varvid jag bäst kan maximera ryttarens utveckling genom att beakta hästens och ryttarens nivå och ambitioner.


    Arbetet koncentreras i hög grad vid att ändra ryttarens beteendemönster, varvid hästens beteende och sätt att röra sig förändras och utvecklas  i önskad riktning.    Ryttarens goda sits och rätta balans leder till att hästen utvecklas. Till varje ridtillfälle hör träning av den rätta sitsen och rätt användning och timing av hjälperna.

    Varje träning innebär att hästen gymnastiseras så att dess muskulatur uppnår de rätta mångsidiga  gymnastik rörelser den behöver för att må bra och kunna utföra begärda uppgifter. Vid varje träningstillfälle strävar man till eftergift genom att stretcha och lösgöra muskulaturen och få ryggen att ”swinga”.

    Sedan styrketräning, förkortning av muskulaturen, varvid fokus ligger vid aktivitet, bakdelens- och ryggmusklernas arbete.

    När hästen har lärt sig rätta reaktioner är det lätt för mig att från marken hjälpa hästen att reagera rätt på ryttarens hjälper, och att hjälpa ryttaren hitta rätt känsla. Allt detta försöker man uppnå med en lätt hand, så att hästen lär sig att följa handen, och att bära sig själv.    Ändamålet är inte endast att lyckas i tävlingar. En god ryttare behöver inte vara tävlingsidrottare.  Det finns många ryttare, som inte är intresserade av att tävla, trots att de är utmärkta ryttare.  Jag hjälper mycket gärna också dem, som inte önskar tävla, men vill hitta rätt känsla, med vilja att utveckla sin häst så att den gärna utför begärda uppgifter och förblir frisk under en lång tid.            

    Dessa gläder mig :-)


    Hästen har hittat rätt balans varvid den inte har problem  med munnen

    Ryttaren förstår betydelsen av regelbunden träning

    Ryttaren har tålamod och förstår att ge hästen korrekt gymnastik och tid att utveckla muskulaturens mjukhet och kraft

    Ryttaren förstår vikten av att kontinuerligt utveckla sin egen sits och balans

    Ryttaren vill utveckla användningen av handen så att hästen gärna följer den, handen är mjuk och tygeltaget förorsakar icke motstånd

    Hästen har blivit en ”backmover”, inte ”legmover”

    Med tränarhälsning

           
    Vid behov rider jag elevernas hästar.  Det är viktigt för mig att känna hästens sätt att röra sig och dess reaktion för hjälperna.  Jag kan ”programmera” hästen med olika reaktioner och korrigera problem, som utgjort hinder för utveckling.    När man vill lära hästen något nytt, eller ändra på något hästen tidigare lärt sig, hjälper jag ofta till via arbete från marken.  Det är ofta enklast att från marken ta bort hästens ”felaktiga” reaktioner och hjälpa hästen att hitta önskad  ”position”,  såsom t.ex. rätt form, bakdelsarbete och samling.  När hästen sedan har förstått att hitta rätt balans för sin kropp är det också betydligt lättare för ryttaren att få hästen att reagera rätt.