Ajankohtaista  • Valmennuskurssit 
 • Syksy 2021 RUOTSI
 • 20-22 Augusti
 • 17-19 September
 • 15-17 Oktober
 • 13-15 November
 • 10-12 December


        

    Näin työskentelen    Suurin osa opetuksestani on yksityistunteja, jolloin ratsukon kehitys voidaan maksimoida ottamalla huomioon hevosen ja ratsastajan sen hetkinen taso ja tavoitteet.


    Opetus keskittyy pitkälti ratsastajan toimintatapojen muuttamiseen, jolloin hevosen käyttäytyminen ja liikkumistapa muuttuvat haluttuun suuntaan ja kehitystä tapahtuu.    Ratsastajan hyvä istunta ja oikea tasapaino ovat tie hevosen kehittämiseen. Oikean istunnan, apujen oikeanlaisen käytön  ja ajoituksen- "tajming" harjoittelu kuuluu jokaiseen ratsastus kertaan.

     

    Jokainen ratsastuskerta on hevosen voimistelua  niin, että sen lihaksisto saa  sen tarvitsemat oikeat voimisteluliikkeet voidakseen hyvin ja kyetäkseen suorittamaan vaadittavat tehtävät. Lihaksiston notkistamista venyttämällä pitkiksi, saamalla ne rennoksi ja sitä kautta hevosen antamaan periksi toistetaan kaikilla valmennus kerroilla.

     

    Lisäksi voimaharjoittelua, lihaksiston lyhentämistä, jossa fokuksena on aktiivisuus sekä takaosan- ja selkälihasten työskentely.

    Kun hevoselle halutaan opettaa jotain uutta tai halutaan muuttaa hevosen aikaisemmin oppimaa autan maastatyöskentelyllä. Maasta käsin on usein helpointa karsia hevosen "vääriä" reaktioita ja auttaa hevosta löytämään haluttu "asento", kuten esim. oikea muoto, takaosantyöskentely ja kokoaminen. Kun hevonen on näin ymmärtänyt löytää oikean tasapainon keholleen, on ratsastajankin helpompi saada hevonen toimimaan oikein.
    Kun hevonen on oppinut oikeat rektiot, minun on helppo avustaa maasta käsin hevosta reagoimaan oikein ratsastajan pyyntöihin ja auttaa ratsastajaa löytämään oikean fiiliksen.


    Kaikki tämä pyritään saamaan aikaan kevyeen käteen, niin että hevonen oppii seuraamaan pehmeää kättä ja kantamaan itse itsensä.    Tavoitteena ei ole pelkästään menestyä kilpailuissa. Hyvän ratsastajan ei tarvitse olla kilpaurheilija. On paljon ratsastajia, joita kilpaileminen ei kiinnosta, vaikka he ovat erinomaisia ratsastajia. Autan mielelläni myös heitä joiden tavoite ei ole kilpaileminen vaan oikean tunteen, "fiiliksen" löytäminen ja halu kehittää hevostaan.            

    Näistä asioista tulen iloiseksi :-)


    hevonen on löytänyt oikean tasapainon, jolloin sillä ei ilmene suu ongelmia

    ratsastaja ymmärtää säännöllisen valmentautumisen merkityksen

    ratsastajalla on kärsivällisyyttä ja ymmärrystä antaa hevoselle oikeaa voimistelua ja aikaa kehittää lihaksistoon notkeutta ja voimaa

    ratsastaja ymmärtää oman istunnan ja tasapainon jatkuvan kehityksen tärkeyden

    ratsastaja haluaa kehittää käden-käyttöä sellaiseksi, että hevonen seuraa sitä mielellään. Käsi on pehmeä ja ohjasote ei aiheuta vastustelua 

    hevosesta on tullut "backmover", ei "legmover"


    Valmennusterveisin

           

    Tarvittaessa ratsastan oppilaitteni hevosia. Minulle on tärkeätä tuntea hevosen liikkumistapa ja reagointi apuihin. Näin voin "ohjelmoida" hevosen uudenlaisiin reaktioihin ja korjata ongelmia jotka ovat olleet esteenä kehitykselle.